Hundraåringen som började podda

Vitalitet och de anhörigas sjukdom

October 28, 2019

I dagens avsnitt samtalar vi om vitalitet, eller snarare bristen på detsamma.

Vi pratar även om demens, även känt som "de anhörigas sjukdom". Hertha berättar om när hennes framlidne man drabbades av demens och hur det tog sig i uttryck.

Mycket nöje!